Effekt

Den här veckan har vi på Effekt lärt oss att det är bra med kunskap för att kunna motstå tobak och hur farligt det är. Erik och Tom redovisade om vad tobak är och vad saker som innehåller tobak har för andra gifter i sig.

 

Detta har vi lärt oss om tobak:

Tobak är egentligen en planta som inte ser ut så mycket för världen men den innehåller giftiga saker. Tobak finns i många olika saker; bland annat cigaretter, vattenpipor och snus.

 

Vi har också lärt oss att dessa mer eller mindre giftiga sakerna finns i en cigarett:

Butan, Kadmium, Stearin, Hexamin, Toluene, Nikotin, Ammoniak, Färg, Metanol, Kolmonoxid, Arsenik, Metan, Kolmonoxid, Arsenik, Metan och Ättiksyra.

 

Under lektionen så gick vi in på tre olika saker speciellt;

Nikotin, Tjära och Kolmonoxid

 

Nikotin

Nikotin är beroendeframkallande

 

Tjära

Tjära är en klibbig vätska som sätter oss inne i kroppen på våra slemhinnor och i lungorna.

 

Kolmonoxid – koloxid

Det är en gas som bildas när det brinner och den puttar bort syret när man andas, man får ingen luft.

 

Vi fortsätter att röka fast vi vet att det är farligt för att man lägger i olika saker så att det ska bli enklare att röka.

Man lägger i kakao för att vidga luftrören så att man hostar mindre, mentol så vi ska kunna suga i oss mer rök och socker för att ta bort nikotin smaken.

Sammanfattning av negativa konsekvenser av rökning

 

Blodcirkulationen försämras. Tjära i lungorna. Sämre kondition. Hjärtat påverkas och löper större risk att få hjärtproblem.

 

Att röka ett paket cigaretter på ett år kostar ca. 20000 kr.

Snus är också tobak.

Snus är 8-10 gånger mer beroendeframkallande än cigaretter.