Hej och välkomna till vår blogg!

Vi går i femman på en skola som ligger i Malmö. På denna blogg lägger vi upp en del av det som vi arbetar med i skolan. I vår klass tycker vi om att skriva berättelser och vi tycker också om att ha kul tillsammans.

Syftet med bloggen är att få ut vårt skolarbete online så att föräldrar, vänner och släktingar kan följa arbetet i klassen.

Om du tittar noga på bilden ser du att regnbågen går ner i vårt klassrum…

Hälsningar

Klass 5a

 

Upphovsrätt

Vi använder bara våra egna bilder och texter.

Vill du använda våra bilder måste du ta kontakt med oss.

 

Bloggen kopplad till läroplanen:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.” Lgr11, s 9.

Delar av syftet i svenska: ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.” Lgr11, s 222

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Lgr11, s.14)