Med hjälp av små whiteboards löser alla samma uppgift. När alla visat vad de kommit fram till drar vi en namnsticka. En sticka för varje elev. Slumpen får avgöra vem som ska gå fram och redovisar sitt svar. Om man inte vill gå fram säger man ”pass”. Efter att eleven har redovisat får de andra berätta om sina lösningar.

Genomgången av de olika lösningarna visar olika strategier och räknesätt.